Syrenen 2

Under hösten 2018 förvärvades den så kallade Braconierska villan på stadsdelen Göta i Borås, en av Borås mest exklusiva fastigheter. Den uppfördes av häradshövding Jean Braconier 1920 och innehåller 23 rum på 1 200 kvm. Under årens lopp har villan fungerat både som bostad och företagslokal.

Område Borås
Kommersiella ytor 1200 kvm
Status Förvaltning
Typ Kontor, Villa
Projektägare Järngrinden 100%
Syrenen 2

Göta, Borås