Nyhet,

Nu kan område på Bergdalen bebyggas

Överklagandena från de närboende fick inte prövningstillstånd i högsta rättsinstans. Kvarteret Kiden på Bergdalen kan nu göras om. ”Det är ett helt unikt läge”

Se PDF Se fler