Vår visuella identitet vilar på tvåbaselement

Ordnamnet Järn­grinden och symbolen ”Grin­den”. Symbolen är stilistiskt ut­ formad som en grind och har en tydlig form. Järngrinden som namn och symbol förmedlar en stark personlighet och ger plus­ värden i vår marknadsföring. Dessa båda element får under inga omständigheter förändras.

JÄRNGRINDENS LOGOTYPE OCH VARUMÄRKE består av såväl SYMBOL som ORDMÄRKE. Båda enheterna är vår identitet och skall finnas på det vi exponerar i marknaden. Det gäller allt ifrån brevpapper, broschyrer till byggskylt m.m.

Vår identitet – vår symbol och ordmärke finns i tre versioner och i svartvit och färg.

Version 1:

SÅ HÄR SER VÅRT VARUMÄRKE UT MED GRIND OCH ORDMÄRKE i cen­trerad form och det utförande som vi i huvudsak skall använda.

Jarngrinden_Logo_v1_color_CMYK (1)

Ladda ner:

CMYKPMSRGB(webb)

Svartvit version:

CMYK, PMS, RGB(webb)

Version 2:
SÅ HÄR SKALL VÅRT VARUMÄRKE SE UT MED GRIND OCH ORDBILD i samma bredd. Denna version använder vi när utrymmet är begränsat på bredden.

Jarngrinden_Logo_v2_color_CMYK

Ladda ner:

CMYKPMSRGB(webb)

Svartvit version:

CMYK, PMS, RGB(webb)

Version 3:
SÅ HÄR KAN OCKSÅ VÅRT ORDMÄRKE SE UT, men separarerad från grind. Viktigt är att båda elementen skall finnas i någon anslutning till varandra, på samma sida eller dylikt.

Jarngrinden_Logo_v3_text_color_CMYK
Järngrinden

Ladda ner:

CMYKPMSRGB(webb)

Svartvit version:

CMYK, PMS, RGB(webb)

Guide för rätt färgsättning

Så här skall Ordmärke och Symbol se ut i färg, här i tryckfärger PMS.

Jarngrinden_Logo_v1_color_CMYK
FÄrger
Färg

Så här ser 4-färgskombinationen ut, anpassade för t.ex. dagstidning.

Jarngrinden_Logo_v1_color_CMYK
Färger
Färg

Så här ser färgerna enligt NCS-systemet ut för t.ex. lackering.

Jarngrinden_Logo_v1_color_CMYK
Färger
Färg