Nyheter

TF BANK UTÖKAR SINA YTOR I PALLASHUSET
Nyhet,
Pressmeddelande,
TF Bank har tecknat ett kontrakt om att utöka sina ytor i Pallashuset. Samtidigt förlänger de sitt avtal avseende befintliga lokaler i samma hus. I och med det nya kontraktet uppgår den totala ytan som TF Bank kommer att hyra i Pallashuset till 1367 kvm. – Vi fortsätter att expandera vår verksamhet och är naturligtvis […]
JÄRNGRINDEN FÖRVÄRAR ÅTTA FASTIGHETER I MÖLNLYCKE
Nyhet,
Pressmeddelande,
Järngrinden utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av åtta fastigheter i Mölnlycke, Härryda kommun. Säljare är lokala fastighetsägaren Peter Kollberg genom sitt bolag Mölnlycke Fastighets AB.   Fastigheterna Hönekulla 1:509, Hönekulla 1:468, Hönekulla 1:463, Hönekulla 1:462, Hönekulla 1:469, Hönekulla 1:430, Hönekulla 1:599 och Bråta 2:19 är centralt belägna i Mölnlycke och utgörs huvudsakligen av industri-, lager- och handelsfastigheter med god utvecklingspotential. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår […]
NORMAL FLYTTAR IN I PALLASHUSET
Nyhet,
Pressmeddelande,
Nu är det klart att butiken NORMAL kommer till Pallas Shopping. Den nya butiken beräknas öppna vid årsskiftet. Pallas Shopping ligger mitt i centrum av Borås längs med Viskan och ägs av Järngrinden och Cernera.Den populära butikskedjan flyttar in på 465 m2 i gallerians entréplan, där de bland annat får sällskap av Gina Tricot, Cervera, […]
JÄRNGRINDEN FÖRVÄRVAR UTVECKLINGSFASTIGHETER PÅ LOKAL MARKNAD
Nyhet,
Pressmeddelande,
Järngrinden har tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i Borås av Bolix Kommersiella Fastigheter AB. Fastigheterna Fjädern 3, Fjädern 4 samt Rotorn 1 är belägna på Ramnaslätt och fastigheten Pantängen 19 på Getängen och utgörs huvudsakligen idag för industri/lager samt handel. Fastigheterna överlåts till Järngrinden, genom transportöverlåtelse, samma dag som Bolix tillträder fastigheterna från Corem. Tillträdet är planerat till den 3 oktober.   Det […]
JÄRNGRINDEN FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET I BORÅS
Nyhet,
Järngrinden har förvärvat och tillträtt förvaltningsfastigheten Borås Byttorpshörn 2 av Ella Fastigheter AB genom en så kallad Off market-affär i början av juli. Fastigheten är belägen på Getängen i Borås vilket är ett framtida utvecklingsområde för bl.a. bostäder.  Fastighetens tomtareal omfattar 4994 kvadratmeter varav uthyrningsbar area på 1452 kvadratmeter som hyrs av Dahl Sverige AB, ledande […]
TOBIAS JOHANNESSON, NY VD FÖR JÄRNGRINDEN
Nyhet,
Pressmeddelande,
Den 1 juli tillträder Tobias Johannesson som ny VD för Järngrinden. Tobias efterträder Patrik Ivarson, VD, grundare och delägare, vars prioritering framöver kommer att vara affärsutveckling. Ett nytt kapitel i Järngrindens historia tar vid. Efter 18 år som VD för Järngrinden och tidigare WästBygg Gruppen, lämnar Patrik Ivarson med varm hand över rollen till nuvarande […]
JÄRNGRINDEN FÖRVÄRVAR UTVECKLINGSFASTIGHET AV SBB
Nyhet,
Järngrinden har förvärvat Hagtornen 10 av SBB. Fastigheten som ligger i stadsdelen Göta i Borås, är i anslutning till Syrenen 2 och Syrenen 6 vilka ägs av oss sedan tidigare. Med den nyförvärvade fastigheten har Järngrinden nu ca 23 000 m2 i sammanhängande markareal, strategiskt belägen i kommunens uttalade urbana stråk för bostadsexploatering. Planbesked gavs 2020 […]
JÄRNGRINDEN AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021
Nyhet,
Järngrinden sammanfattar och rapporterar sitt starkaste år hittills, trots det rådande läget i omvärlden under 2021. Se PDF
HUMANITÄRT STÖD FÖR MÄNNISKORNA I UKRAINA
Nyhet,
Människor i Ukraina flyr just nu för sina liv, från sina hem.  Med anledning av den förfärliga utvecklingen skänker Järngrinden 75 000 kr till UNHCR, som Järngrinden också är nyckelföretag till, för humanitärt bistånd på plats. Våra sympatier går till de som drabbas.
HEJ FÖRETAGARE! FÅR VI SÄTTA DIG I CENTRUM?
Nyhet,
Uthyres,
Just nu har vi 105 m2 på Lilla Brogatan i Borås som kan bli din nya lokal.Intresserad? Ring Lars Ivarson på 033-722 57 40 eller skriv en rad till lars.ivarson@jarngrinden.se Kvarteret Minerva är ett av få kvarvarande trähus i centrala Borås som är byggt i den så kallade Karl Johanstilen.