Nyheter

JÄRNGRINDEN OCH MJÖBÄCKS VINNER MARKANVISNING I VÄXJÖ
Nyhet,
Pressmeddelande,
Under våren bjöd Växjö kommun in till en markanvisningstävling för fortsatt utveckling av Torparängen i Växjö. Tävlingen för Fotbollen 1 är nu avgjord och markanvisningen går till Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden som lämnat in ett gemensamt förslag, ritat av Krook & Tjäder. 
 Den huvudsakliga projektidén är att erbjuda en alternativ boendeform som komplement till övriga […]
JÄRNGRINDEN FÅR GENOVA SOM DELÄGARE
Nyhet,
Pressmeddelande,
Genova Property Group AB (publ) förvärvar 50 procent av aktierna i fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden AB för 562,5 Mkr, varav 275 Mkr erläggs genom ett kapitaltillskott i form av en nyemission i Järngrinden och 287,5 Mkr i form av direktförvärv av befintliga aktier från Järngrindens ägare Patrik Ivarson, inklusive två köpoptioner att förvärva ytterligare 50 […]
JÄRNGRINDEN REKRYTERAR FÖR VIDARE AFFÄRSUTVECKLING
Nyhet,
Pressmeddelande,
Rekrytering,
Järngrinden Projektutveckling har nyligen rekryterat Martin Fritzell för rollen som Affärsutvecklare. Martin Fritzell kommer närmast från tjänsten som auktoriserad intern fastighetsvärderare på Stadshypotek och dessförinnan processledare för fastighetsvärdering på Fastighetskontoret, Göteborg Stad. Martin kommer att ha en viktig roll med att fortsätta stärka och utveckla Järngrindens affärer och olika segment. – Erfarenheten i kombination med […]
ÖVERLÄMNING AV 138 HYRESRÄTTER I VARBERG
Nyhet,
Tillträdet av de totalt 138 hyresrätterna i Marmorlyckan, Breared i Varberg har nu ägt rum. Hyresgästerna låter sig inte väntas på utan flyttar in omedelbart. Marmorlyckan är ett nyetablerat bostadsområde i Varberg med totalt 206 bostäder som Järngrinden har utvecklat tillsammans med Mjöbäcks under ett flertal år. – Fortinova får en mycket fin produkt att lägga […]
Årsredovisning 2020
Nyhet,
Nu kan du läsa vår populärversion av årsredovisningen för 2020 – året som på olika sätt visade sig att bli ett mycket annorlunda år. I skrivande stund är vi en bit in på det nya året och det känns både spännande och fullt av möjligheter! Dels då vi som företag har ett händelserikt år att […]
Järngrinden planerar nytt bostadsområde med Fristadbostäder
Nyhet,
En spännande och efterfrågad bostadsutveckling har påbörjats av ca 120 nya bostäder i centrala Fristad, strax norr om Borås tillsammans med det lokalt kommunala bostadsbolaget Fribo (Fristadbostäder). I området planeras tre hus, samtliga med hyresrätter. Järngrinden ska uppföra två av husen med 92 lägenheter i varierande storlekar. Skisserna på husen visar suterränghus med träpanel och […]
Järngrinden tilldelas markanvisning i Högasten, Helsingborg
Nyhet,
Järngrinden har tillsammans med Mjöbäcks och Strandlyckan Invest vunnit en markanvisningstävling för Kvarteret Ankan i Helsingborg.
Klartecken för Brf Hugin
Nyhet,
Kvarteret Hugin är ett samarbetsprojekt mellan Järngrinden, Cernera fastigheter och Jofast. I kvarteret planeras det för ca 50 ljusa och öppna bostadsrätter i olika storlekar. Hugin ligger mitt i centrala Borås mellan Skolgatan i söder, Stengärdsgatan i väster och Södra Kyrkogatan i norr. Detaljplanen, som antogs av samhällsbyggnadsnämnden för ett år sedan, överklagades till mark- […]
Årsredovisning 2019
Uncategorized,
Alla noterade och flera onoterade fastighets- och fastighetsutvecklingsbolag redovisar enligt IFRS idag eller planerar att byta från K3 till IFRS.Järngrinden har 2019 valt att byta redovisningsprincip till just IFRS. Nyfiken på Järngrindens årsredovisning för 2019? Ja, då kan den läsas här.
Stor fastighetsaffär i Varberg
Nyhet,
Fortinova har ingått ett avtal med Järngrinden AB och Mjöbäcks entreprenad AB där de förbinder sig att tillträda de fem punkthusen på Breared när de är färdigbyggda och slutbesiktigade i slutet av nästa år. Artikeln från HallandsNyheter finns att läsa här.