Hållbart ansvar – en viktig del av Järngrinden

Som en privat aktör med ambitionen att bidra till ett utvecklande samhälle är hållbarhet – för människan, klimatet och ekonomin – något som genomsyrar vår verksamhet. 

Projekten vi bygger ska kunna fungera som sunda bostäder och arbetsplatser i flera decennier framöver. Genom ansvar, kunskapsutveckling och tydlighet verkar vi för att göra lite mer och lite bättre inom samtliga tre områden. 

För att arbeta med utveckling och förvaltning av fastigheter krävs inte bara gedigen kunskap inom branschen, goda nätverk, noggrannhet, starkt kapital och precision. Det krävs även hjärta och stort engagemang för att vilja förbättra. 

Och det är just det vi gör, varje dag. 

Vi har en stark tro på att allt vi gör spelar roll, både nu och i framtiden. Vi bygger ju trots allt fastigheter som ska stå här och fungera i många decennier framöver. 

Människan

Vi försöker bidra där vi kan. Utöver ansvaret som har direkt anknytning till bostäderna och arbetsplatserna vi skapar är vårt engagemang för en förbättrad tillvaro för människor på vår planet. Vi har valt att bidra inom tre områden här: Globalt, nationellt och lokalt.

Föreningar och organisationer som Järngrinden stöder är: BRIS, UNHCR, Abecita Popkonst, SOS Barnbyar, Njurstiftelsen, IF Elfsborg, Borås Fältrittklubb och Borås Basket. Här finns mer att läsa om vårt engagemang.

Klimatet

Hållbarhet genom kvaliteten främjar både klimat, människor och ekonomi. Genom att använda material av hög kvalitet, modern teknik och ställa stora krav i samarbetet med arkitekter och byggentreprenörer ökar vi livslängden på våra hus samt minskar energiåtgången. Vi ser gärna att Järngrindens projekt skapar ett spännande avtryck i stadsbilden, men de ska samtidigt lämna minsta möjliga avtryck i miljön.

Ett naturligt steg i vår ambition att vara en god samhällsbyggare som värnar om klimatet och ett sunt hållbarhetsperspektiv är att investera i vindkraft. Järngrinden äger sedan 2014 ett vindkraftverk i Mortorp, strax utanför Kalmar.

Ekonomin

Vi vill att alla ska känna sig som vinnare. Våra kunder, partner och anställda. Genom god kunskap, reflektion och laganda skapas goda resultat, trygghet över tid och en investering för framtiden.