Vår historia

Företaget startades i Borås 1981 av Kjell Berggren och Gunnar Ivarson under namnet Wäst-Bygg. Från början var det ett lokalt företag som arbetade med byggentreprenader och förvaltade egna fastigheter. Under de kommande decennierna hade Wäst-Bygg en stabil utveckling och etablerade sig på ytterligare orter.

2004 började Järngrinden arbeta med projektutveckling. Den delen av verksamheten växte snabbt och vi har utvecklat många fina bostadskvarter i Västsverige under de tolv år som gått sedan dess.

2013 sålde vi företagets entreprenadverksamhet och valde att satsa fullt ut på projektutveckling. Samtidigt ändrade vi vårt namn till Järngrinden.