Vår historia sträcker sig 40 år bak i tiden

Under våra 40 års erfarenhet av bostadsprojekt har mycket förändrats. Men vårt mål är bestående – att utveckla bostäder av hög kvalitet, som ger extra trygghet och känsla. Från projektstart, till inflytt och livet ut.

Företaget startades i Borås 1981 av Kjell Berggren och Gunnar Ivarson under namnet Wäst-Bygg. Från början var det ett lokalt företag som arbetade med byggentreprenader och förvaltade egna fastigheter. Under de kommande decennierna hade Wäst-Bygg en stabil utveckling och etablerade sig på ytterligare orter.
2004 startade Wäst-Bygg med projekt utveckling på initiativ av Patrik Ivarson. Den här delen av verksamheten växte snabbt och utvecklade många fina bostadskvarter i Västsverige under de år som gått sedan dess.
2013 sålde Patrik Ivarson företagets entreprenadverksamhet och valde att satsa fullt ut på projektutveckling. Samtidigt ändrades företagsnamnet till vårt nuvarande namn, Järngrinden.