Vår historia sträcker sig 40 år bak i tiden

Under våra 40 års erfarenhet av bostadsprojekt har mycket förändrats. Men vårt mål är bestående – att utveckla bostäder av hög kvalitet, som ger extra trygghet och känsla. Från projektstart, till inflytt och livet ut.

Företaget startades i Borås 1981 av Kjell Berggren och Gunnar Ivarson under namnet Wäst-Bygg. Från början var det ett lokalt företag som arbetade med byggentreprenader och förvaltade egna fastigheter. Under de kommande decennierna hade Wäst-Bygg en stabil utveckling och etablerade sig på ytterligare orter.
2004 startade Wäst-Bygg med projekt utveckling på initiativ av Patrik Ivarson. Den här delen av verksamheten växte snabbt och utvecklade många fina bostadskvarter i Västsverige under de år som gått sedan dess.
2013 sålde Patrik Ivarson företagets entreprenadverksamhet och valde att satsa fullt ut på projektutveckling. Samtidigt ändrades företagsnamnet till vårt nuvarande namn, Järngrinden.

Hösten 2021 får Järngrinden Genova Property Group som delägare i bolaget. Järngrinden ägs till 50% av Patrik Ivarson och till 50% av Genova Property Group.