Koncernöversikt

Järngrindens koncernöversikt ändras i takt med att ny mark förvärvas, fastigheter köps och säljs samt när bostadsrättsföreningar överlämnas vid färdigställt projekt.