Sponsring – en självklar del i det sociala ansvaret

Järngrindens engagemang sträcker sig mellan den lokala idrottsarenan till internationella satsningar för bättre och mer hållbara levnadsförhållanden för människor i vår närmiljö, likväl som på andra sidan jorden.
Sponsringen ser vi som ett arbete i linje med våra värderingar. Inom detta område har Järngrinden valt ut tre globala, ett nationellt och tre lokala områden där vi är med och bidrar. Här nedan kan du läsa om de olika organisationerna och föreningarna.

Hand in Hand

Järngrinden stödjer, tillsammans med Bockasjö, Hand in Hands arbete i byn Molia i Kenya. Där arbetar man med att bekämpa fattigdom inom fem olika områden; jobbskapande, skolgång, hälsoundersökningar, demokrati och miljöarbete. Stödet som ges berör hela byns struktur och skapar förutsättningar för en bestående utveckling.

Jobbskapande – Genom bildandet av självhjälpsgrupper får kvinnorna bland annat utbildning och träning i entreprenörskap och finansiering. De kommer även lära sig att spara pengar och när de är redo, länkas till mikrolån för start av små affärsverksamheter.

Hälsoundersökningar – Alla bybor erbjuds hälsoundersökningar och grundläggande utbildning i bland annat hygien, näringslära och preventiv hälsovård av professionella läkare och sjuksköterskor.

Alla barn i skola – Alla barn går i skola, ingen är i arbete. Alla resurser sätts in för att få alla barnen att gå i skolan.

Demokrati och IT-utbildning – Medborgarcenter etableras där byborna får tillgång till utbildning i IT. Lokala kommittéer bildas som arbetar med barns rättigheter och stärkandet av det civila samhället.

Miljövänlig by – Byborna utbildas till att förbättra sin lokala miljö genom avfallshantering, kompostering och införande av små biogasanläggningar som förbränner avfall och ger gas till hushållen. Läs mer på handinhand.nu

 

BRIS

Järngrinden stödjer Bris, Barnens rätt i samhället, som är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Läs mer på bris.se

 

UNHCR

Järngrinden stödjer UNHCR som arbetar för att ge flyktingar en fristad, tak över huvudet och sjukvård. Läs mer på sverigeforunhcr.se

 

Njurstiftelsen

Paul Frankenius stiftelse för njursjuka fyller en viktig uppgift. Stiftelsen använder sina medel både till forskning och till att ge ekonomiska bidrag till njursjuka personer som lever under knappa omständigheter.
Läs mer på njurstiftelsen.se

 

Abecita Popkonst & Foto

Abecita Popkonst & Foto är inte som andra konstmuseer. Verken som hänger här var från början aldrig menade att pryda väggarna på ett museum. De hängde istället hemma hos Bengt och Berit Swegmark i deras bostad i Borås. En dag blev samlingen större än vad bostaden klarade av. Då föddes Abecita Popkonst & Foto. Läs mer på abecitakonst.se

 

Borås Fältrittklubb

Borås Fältrittklubb är en ideell förening dit alla är välkomna oberoende av nivå eller ålder. Järngrinden stödjer klubben som är en viktig lokal aktör för våra ungdomar samt för staden – både med sin dagliga verksamhet samt för deras större evenemang och tävlingar, nationella som internationella. Läs mer på borasridhus.se 

 

IF Elfsborg

Järngrinden stödjer IF Elfsborg som är en viktig profilbärare för att utveckla staden i positiv riktning. Föreningen bedriver också ett omfattande barn- och ungdomsarbete. Läs mer på elfsborg.se

 

Borås Basket

Borås Basket har en plats i mångas hjärtan och matcherna i Boråshallen bjuder alltid på action och högt tryck på läktaren. Vi delar passionen och stödjer Borås Baskets väg framåt. Läs mer på borasbasket.se