Rundabords samtal med Patrik och Tobias 

Med facit i hand summerar vi 2021 som ett intensivt och mycket lyckat år, till stor del präglat av väl genomförda projekt och organisationens förmåga att agera lyhört för marknaden. Året avslutas med ett starkt resultat men vi känner stor respekt för den tid som väntar, när vår omvärld nu befinner sig i ett nytt utmanande läge.  

Pandemin är ännu inte över och faktum är att i skrivande stund, finns ytterligare en parameter att ta hänsyn till. Det spända läget i världen till följd av Rysslands invasion i Ukraina ger skäl till oro. Vad kommer situationen att resultera i och vilka effekter kan väntas? Ovissheten är påtaglig men hittills har vi lyckats navigera rätt. Nu är det viktigare än någonsin att vara lyhörd och responsiv för förändringar i marknaden och vad kunderna efterfrågar. Pågående produktioner fortlöper och nya transaktioner väntar. Tack vare stark balansräkning har Järngrinden en uthållighet, men det är inte utan att vi känner starkt för de bolag och människor som kanske precis har börjat se ljuset efter pandemin och nu tvingas möta fler oönskade utmaningar. Man skall dock ha i åtanke att det i orostider även kan dyka upp fina affärsmöjligheter.

"En avgörande faktor för Järngrindens affärsidé är att människor prioriterar sina boenden. Det styr efterfrågan och det är av största vikt att vi som bostadsutvecklare är anpassningsbara och flexibla inför marknadskrafterna."  - Patrik Ivarson

En avgörande faktor för Järngrindens affärsidé är att människor prioriterar sina boenden. Det styr efterfrågan och det är av största vikt att vi som bostadsutvecklare är anpassningsbara och flexibla inför marknadskrafterna. Såsom läget är i skrivande stund med en mängd orosmoln som tornar upp sig i form av högre räntor, hög inflation, materialbrist, högre priser på entreprenader, geopolitisk turbulens m m så gäller det som vanligt att försöka navigera rätt. Vi ser ännu inte att de höga priserna på mark och byggrätter har påverkats vilket i kombination med högre priser på entreprenader är en ekvation som inte går ihop. Branschen kommer inte att helt kunna överföra den högre kostnadsbilden på slutkunder i bostadsrätter eller i hyresrätter. Men följer den här utvecklingen ett historiskt mönster så kommer priserna att stabilisera sig eller vända ned när orderböckerna minskar.

Så, med fortsatt respekt för världsläget och noggrannhet vid särskilt avgörande skeden, ser vi fram emot 2022. Vi vill uttrycka ett tack till alla våra samarbetspartners och naturligtvis våra kollegor. Målsättningen är att driva Järngrinden som ett nära företag, nu med än stärkta möjligheter tack vare ett nytt delägarskap. Gemensamma beslut, personligt engagemang och förmågan att vara snabbfotade är ovärderligt och i många fall fundamentalt för vår framtid. En framtid där vi fortsätter att utveckla bostäder tillsammans; med pålitlighet, medvetenhet, design och värdeskapande som solid grund.

 

Järngrinden redovisar 2021 ett stabilt resultat på 94,6 mkr (67,9 mkr) efter finansiella poster. Eget kapital uppgår till 825 mkr (480 mkr) med en soliditet på 72% (53%). Det gör det möjligt för oss att skapa fler affärer, både enskilt och i samarbete med våra partners. Med en stabil finansiell grund ser vi möjligheterna som goda för fortsatt trygg tillväxt och fler spännande projekt under kommande år.

 

Patrik Ivarson, vd och Tobias Johannesson vvd