VD ord

Utifrån förutsättningarna med en svagare bostadsmarknad, sedan cirka två år tillbaka, skulle jag vilja summera 2018 som ett bra år för Järngrinden. Vi redovisar ett resultat som vi är nöjda med och det stora flertalet av våra pågående projekt går enligt plan. Därutöver har vi under året gjort en rad investeringar som stärkt vår portfölj av både projekt- och förvaltningsfastigheter.

Bostäder är Järngrindens huvudprodukt och jag har stor tilltro till den potential som finns på marknaden även framöver. Under de senaste fem åren har befolkningsmängden i Sverige ökat med över en halv miljon människor. Den avmattning på bostadsmarknaden som vi har sett sedan hösten 2017 beror inte på att vi har byggt ikapp bostadsbehovet utan mer på en allmän oro i kombination med hårdare regler kring bland annat amortering och skuldkvot som har införts. Dessutom har det på vissa marknader byggts dyrbara bostäder till en alltför snäv målgrupp.

Eftersom marknaden har varit turbulent under cirka två år har det varit mycket viktigt att navigera rätt. Människor kommer inte att ”sluta bo” lika lite som de kommer att sluta handla mat. Däremot är konjunkturskiftningarna en utmaning att hantera i en bransch som denna, som kännetecknas av ganska kraftiga svängningar. Vi måste hamna rätt i vilka projekt som vi bör satsa på och vilka som vi ska avvakta något med samt fördelningen mellan upplåtelseformerna.

Sammanfattningsvis står vi stadigt trots en osäkerhet i marknaden. Viktigt för Järngrinden är att vi inte jagar volym utan har kapacitet i företaget för att fortsätta att leverera kvalitet och vara en trovärdig aktör. Vi har en stabil ekonomi, en intressant projektportfölj och framförallt har jag elva duktiga, kompetenta och engagerade kollegor. Järngrindens lilla organisation ger företaget flexibilitet och gör det möjligt att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar. Stort tack till er för det engagemang som ni lägger ned varje dag på jobbet. Det är en förmån att få arbeta ihop med er och jag vill tacka för det gångna året 2018 och ser redan nu att 2019 blir ett intensivt, spännande och förhoppningsvis framgångsrikt år!

Hela VD ordet finns att läsa i Årsredovisningen 2018

Vi har en stabil ekonomi, en intressant projektportfölj och framförallt har jag elva duktiga, kompetenta och engagerade kollegor. Järngrindens lilla organisation ger företaget flexibilitet och gör det möjligt att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar. - Patrik Ivarson, VD