Nyhet,

ÖVERLÄMNING AV 138 HYRESRÄTTER I VARBERG

Tillträdet av de totalt 138 hyresrätterna i Marmorlyckan, Breared i Varberg har nu ägt rum. Hyresgästerna låter sig inte väntas på utan flyttar in omedelbart. Marmorlyckan är ett nyetablerat bostadsområde i Varberg med totalt 206 bostäder som Järngrinden har utvecklat tillsammans med Mjöbäcks under ett flertal år. 

– Fortinova får en mycket fin produkt att lägga till i sin fastighetsportfölj, säger Tobias Johannesson, vice VD Järngrinden Projektutveckling AB
.

I juni 2020 offentliggjordes Järngrindens och Mjöbäcks avyttring gällande fem punkthus med totalt 138 hyresrättslägenheter till Fortinova. Och nu lite drygt ett år senare och med ett snabbare färdigställande än planerat sker överlämningen.

Hyresfastigheterna är uppförda och består av fem punkthus varav ett av dessa utgör ett trygghetsboende med 26 bostäder. Den totala boarean är 7 230 m2. De aktuella punkthusen ligger på området Marmorlyckan i Breared, Varberg där Järngrinden och Mjöbäcks även har uppfört 68 bostadsrätter i form av par- och radhus samt ett punkthus.

UTÖKAD HÅLLBARHETSPROFIL
I Marmorlyckans hyresrättsbestånd har vi arbetat med en utökad hållbarhetsprofil. Utöver områdets blandade boendeformer med fina möjligheter till inkludering och social gemenskap har dessa fastigheter uppförts med investeringsstöd, lågenergiteknik, solpaneler, dagvattenhantering i regnbäddar och extra stora grönytor.

HÖGT TRYCK PÅ UTHYRNINGEN
Nästintill i direkt anslutning till överlämningen har nya hyresgäster flyttat in och samtliga lägenheter är uthyrda, vilket talar för en attraktiv produkt och område i en stark marknad.
– Det är så klart väldigt roligt att Fortinova får ett fulluthyrt bestånd och vi önskar både dem och deras hyresgäster stor trivsel och lycka till framåt, avslutar Tobias. 

Fler nyheter

GEMENSAMT FÖRSTA SPADTAG FÖR APOTEAS LOGISTIKANLÄGGNING I VARBERG

Onsdagen den 17 januari togs det traditionella första spadtaget för Apoteas nya logistikanläggning i Holmagärde, Varberg. Spadtaget för den drygt 30 000 kvm stora logistikanläggningen togs gemensamt av Anders Bothèn, vd för Järngrinden Logistikbyggnader, David Ekberg, vd för Ekebeck AB, Apoteas vd Pär Svärdson, kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil och Martin Andersson, näringsdirektör i Varberg. – Det […]

JÄRNGRINDEN OCH MJÖBÄCKS ENTREPRENAD AVYTTRAR 149 HYRESRÄTTER TILL FORTINOVA

Fortinova Fastigheter AB (publ) har nu tillträtt hyresrätterna i projekt Bergdalsterrassen på Bergdalen i Borås. Samtliga lägenheter är uthyrda och inflyttning för de flesta hyresgästerna har redan ägt rum. Bergdalsterrassen består av fem huskroppar med sammanlagt 149 lägenheter, med en uthyrningsbar yta på 8 452 m2. De nybyggda hyresrätterna återfinns i ett av stadens mest attraktiva områden […]

JÄRNGRINDEN OCH EKEBECK UPPFÖR NY LOGISTIKANLÄGGNING I VARBERG

Järngrinden och Ekebeck uppför en ny logistikanläggning i Varberg om 30 265 kvm. Hyresavtal har tecknats med Apotea. Det nya lagret som omfattar 30 265 kvadratmeter kommer att fungera som ett centralnav för Apotea, Sveriges största online-apotek, och förväntas stärka deras logistikinfrastruktur avsevärt i regionen. Anläggningen uppförs på fastigheten Ärilen 1 i Holmagärde, Varbergs kommun. Placeringen […]

Se fler