Nyhet,

ÖVERLÄMNING AV 138 HYRESRÄTTER I VARBERG

Tillträdet av de totalt 138 hyresrätterna i Marmorlyckan, Breared i Varberg har nu ägt rum. Hyresgästerna låter sig inte väntas på utan flyttar in omedelbart. Marmorlyckan är ett nyetablerat bostadsområde i Varberg med totalt 206 bostäder som Järngrinden har utvecklat tillsammans med Mjöbäcks under ett flertal år. 

– Fortinova får en mycket fin produkt att lägga till i sin fastighetsportfölj, säger Tobias Johannesson, vice VD Järngrinden Projektutveckling AB
.

I juni 2020 offentliggjordes Järngrindens och Mjöbäcks avyttring gällande fem punkthus med totalt 138 hyresrättslägenheter till Fortinova. Och nu lite drygt ett år senare och med ett snabbare färdigställande än planerat sker överlämningen.

Hyresfastigheterna är uppförda och består av fem punkthus varav ett av dessa utgör ett trygghetsboende med 26 bostäder. Den totala boarean är 7 230 m2. De aktuella punkthusen ligger på området Marmorlyckan i Breared, Varberg där Järngrinden och Mjöbäcks även har uppfört 68 bostadsrätter i form av par- och radhus samt ett punkthus.

UTÖKAD HÅLLBARHETSPROFIL
I Marmorlyckans hyresrättsbestånd har vi arbetat med en utökad hållbarhetsprofil. Utöver områdets blandade boendeformer med fina möjligheter till inkludering och social gemenskap har dessa fastigheter uppförts med investeringsstöd, lågenergiteknik, solpaneler, dagvattenhantering i regnbäddar och extra stora grönytor.

HÖGT TRYCK PÅ UTHYRNINGEN
Nästintill i direkt anslutning till överlämningen har nya hyresgäster flyttat in och samtliga lägenheter är uthyrda, vilket talar för en attraktiv produkt och område i en stark marknad.
– Det är så klart väldigt roligt att Fortinova får ett fulluthyrt bestånd och vi önskar både dem och deras hyresgäster stor trivsel och lycka till framåt, avslutar Tobias. 

Se fler