Nyhet,

Pallas Tower kan börja byggas om ett år

Nu kommer planerna snart att bli verklighet. Järngrinden och Cernera tror på byggstart om ungefär ett år.

Vi är ganska långt framme i processen och ser just nu över projektet där vi bl.a. tittar på hur en fördelning med hyresrätter, kontor och bostadsrätter kan bli. Men det handlar om att känna av marknaden och vilka behov som finns så att det blir bästa möjliga produkt. Det här är ett prestigeprojekt och vi är måna om att det ska bli bra.
Målet är att vi ska ha tagit beslut innan sommaren. Förhoppningen är att vi ska kunna börja bygga om ca ett år och när vi väl är igång så tar det ca 2 år att färdigställa Pallas Tower.

Byggnaden på 100 meter kommer att bli den högsta i Borås – och därmed högre än både Big Ben i London och Frihetsgudinnan i New York.
Pallas Tower planeras att bli 33 våningar högt med ca 130 lägenheter och 4 våningar kontor.

Att bygga så här höga hus medför andra utmaningar än ett vanligt flerbostadshus. Det är många detaljer som måste bli rätt och det är av stor vikt att se över strukturen.
Det omfattande grundarbetet är redan färdigt och 158 pålar i varierande storlek, den längsta på 30 meter, som ska stötta det stora tornet från berggrunden är nedborrade. Grundarbetet är nödvändigt på grund av byggnadens storlek och dess närhet till Viskan.

11 februari publicerade Borås Tidning en artikel om projektet. Artikeln kan du läsa här.

Bilden är en rendering i tidigare gestaltning. Nytt bildmaterial kommer att arbetas fram.

Se fler