Nyhet,

Så kan Pallas utformas mot Viskan

Färska skisser visar nu hur området mellan Pallas och Viskan kan utformas. Ombyggnationen av Pallashuset i Centrum pågår som bekant för fullt. En av de tydligaste förändringarna sker med fasaden som vetter mot Viskan med Stadsparken på andra sidan vattnet. Nu har byggherrarna Cernera och Järngrinden presenterat sitt förslag på hur de vill att det ska se ut.

”Vi hoppas förlänga Sandwalls plats känsla och utformning en bit till”, säger fastighetsägaren.

Se PDF Se fler