Nyhet,

HUMANITÄRT STÖD FÖR MÄNNISKORNA I UKRAINA

Människor i Ukraina flyr just nu för sina liv, från sina hem. 

Med anledning av den förfärliga utvecklingen skänker Järngrinden 75 000 kr till UNHCR, som Järngrinden också är nyckelföretag till, för humanitärt bistånd på plats.

Våra sympatier går till de som drabbas.

Se fler