Järngrinden arbetar med utveckling av bostäder samt förvaltning av moderna och attraktiva fastigheter i bra lägen.

Med ett starkt personligt engagemang, 40 års erfarenhet och stort samhällsansvar skapar vi vackra, funktionella byggnader med god arkitektur. 

Oavsett om det är ett blivande hem eller en framtida arbetsplats så brinner vi för att skapa mervärden, i så väl attraktion som funktion. Vi vill helt enkelt att detta ska vara en plats du vill vara på och trivas i.

”För oss är det viktigt att vara en trovärdig aktör inom bostadsutveckling med kundens bästa i centrum”

Patrik Ivarson, vd Järngrinden

Vi jobbar aktivt för att utveckla nya och kreativa lösningar för våra projekt. Med sann entreprenörsanda tar vi ansvar för hela kedjan från markköp, plan- och tillståndsprocess och projektering till byggande och försäljning.

Troligen är det just detta tillsammans med en gedigen kunskap inom bygg- och fastighetsbranschen som gjort oss till en betydande aktör inom bostadsutveckling.

Antal potentiella byggrätter 1 806 st
Antal bostäder i produktion 378 st
Färdigställda bostäder 1 846 st