Järngrinden arbetar med utveckling av bostäder samt förvaltning av moderna och attraktiva fastigheter i bra lägen.

Vi arbetar med det som är mitt i människors liv. Platserna där vi bor och där vi jobbar, är platserna som gör samhället. Därför har vi som är verksamma inom fastighetsutveckling ett stort ansvar. 

Under våra 40 års erfarenhet av bostadsprojekt har mycket förändrats. Men vårt mål är bestående – att utveckla bostäder och arbetsplatser av hög kvalitet, som ger extra trygghet och känsla.

Hittills har vi uppfört mer än 2 000 unika bostäder och vår erfarenhet av att bygga och utveckla fastigheter har lärt oss hur vi ska tillgodose högt ställda krav med ett lyckat resultat.

 

”För oss är det viktigt att vara en trovärdig aktör inom bostadsutveckling med kundens bästa i centrum”

Patrik Ivarson, delägare Järngrinden

Vi jobbar aktivt för att utveckla nya och kreativa lösningar för våra projekt. Med sann entreprenörsanda tar vi ansvar för hela kedjan från markköp, plan- och tillståndsprocess och projektering till byggande och försäljning.

Troligen är det just detta tillsammans med en gedigen kunskap inom bygg- och fastighetsbranschen som gjort oss till en betydande aktör inom bostadsutveckling.

Antal potentiella byggrätter 1980 st
Antal bostäder i produktion 233 st
Färdigställda bostäder 2121 st