ASPLYCKAN
BORÅS

Kvarteret Asplyckan ligger i ett centralt läge mellan Kungsgatan och Sparregatan i Borås, nära allt det bästa Borås har att erbjuda. I denna intressanta omgivning har Järngrinden tillsammans med Mjöbäcks Entreprenad uppfört tre hus vars placering och form möjliggör en mängd oväntade och spännande utsikter.

asplyckan-02

ANTAL LÄGENHETER
60 st bostadsrätter

FÄRDIGSTÄLLT
Färdigställt 2015

ARKITEKTER
QPG Arkitekter

PROJEKT ÄGARE
Järngrinden 50 %
Mjöbäcks Entreprenad 50 %

En spännande plats i centrala Borås

Kvarteret Asplyckan är del av en spännande plats i centrala Borås. Blandningen av äldre fristående villabebyggelse och halvslutna stadskvarter, mötet mellan olika tider och en intressant omgivning har varit utgångspunkt för planeringen av bebyggelsen på Asplyckan.

Tre lamellhus spänner från Arlagatan och vinkelrätt in i kvarteret där husens placering och form ger möjlighet för en mängd genomblickar och oväntade utsikter, både för de som bor på platsen men också för boende runt om. De tre fristående huskropparna möter staden på egna unika sätt. Det norra huset skapar ett litet stadstorg med entré till gården, det sydligaste huset ansluter till och fullbordar den befintliga uppbrutna kvarterstrukturen och mittenhusets friställda gavel med entré och trapphus når ända ner till gatan, lyser upp och berikar gatumiljön. Alla husen omgärdas av ljus och luft och samtliga lägenheter får tillgång till det bästa solläget med uteplatser och balkonger i söder och väster.

För att skapa bra lägen för bostäder har kvarteret lyfts upp från gatan och den upphöjda gården skyddas med en skärm av glas så att trafikens ljud stängs ute men utsikten behålls. Till och med från gården finns fina utblickar ut i den omgivande staden och här kan man njuta av trevliga uteplatser. Under gården ligger ett parkeringsgarage som man kan nå från samtliga trapphus och som gör att Asplyckan kan erbjuda tryggt och bekvämt boende mitt i staden.

Hållbarhet på lång sikt, kända och välbeprövade byggmetoder, sunda tåliga material, låg energiförbrukning och genomtänkta detaljer. Det är kärnan och grundkvaliteten i husen på Asplyckan, vilket gör att boendet blir både enkelt och tryggt. Kulörskalan är hämtad från platsen, fasadmaterialen harmonierar och stämmer överens med sin omgivning. En lekfull tillämpning av de olika fasadmaterialen ger en både spännande och värdig arkitektur

Petter Lodmark, QPG Arkitekter