Nyhet,
Pressmeddelande,

JÄRNGRINDEN OCH MJÖBÄCKS ENTREPRENAD AVYTTRAR 149 HYRESRÄTTER TILL FORTINOVA

Fortinova Fastigheter AB (publ) har nu tillträtt hyresrätterna i projekt Bergdalsterrassen på Bergdalen i Borås. Samtliga lägenheter är uthyrda och inflyttning för de flesta hyresgästerna har redan ägt rum.

Bergdalsterrassen består av fem huskroppar med sammanlagt 149 lägenheter, med en uthyrningsbar yta på 8 452 m2. De nybyggda hyresrätterna återfinns i ett av stadens mest attraktiva områden och bildar tillsammans med två nya bostadsrättsföreningar ett nybyggt kvarter på Bergdalen i Borås.

Projekt Bergdalsterrassen har erhållit statligt investeringsstöd för hyresbostäder, finansierat av Europeiska unionens Next Generation EU (NGEU). Detta har möjliggjort byggandet av energieffektiva hyresrätter med konkurrenskraftiga hyror och därmed lägre boendekostnader för hyresgästerna. Husens energianvändning överstiger inte 56% av Boverkets Byggregler.

Bergdalsterrassen, och projekt Marmorlyckan som Fortinova tillträdde under 2021, har utvecklat av Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad och omfattar totalt 287 lägenheter. Därutöver har Fortinova Fastigheter förvärvat ytterligare 161 lägenheter fördelar på två projekt, Fristad Prästskog och Enedalshöjden, från Järngrinden.

–  Vi är mycket nöjda över att helt enligt tidsplan färdigställa ännu ett fint hyresrättsprojekt i Borås. Fortinova får nu ytterligare 149 fina och energieffektiva hyresrätter att lägga till i sin förvaltningsportfölj i Borås, säger Tobias Johannesson, VD för Järngrinden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Tobias Johannesson, tobias.johannesson@jarngrinden.se 033-722 57 08

Se fler