Flerårsjämförelse

För många av våra partners är Flerårsjämförelsen viktig. Här nedan kan du läsa vår senaste.

Vill du läsa de tidigare flerårsjämförelser finns dessa i våra årsredovisningar.

KONCERNEN (TKR)20182017201620152014
Omsättning i projektutvecklingsverksamheten:
- fastighetsutveckling bostadsrättsprojekt327 818230 241172 56566 91092 226
- hyresintäkter och övriga rörelseintäkter36 09417 01212 06116 16915 823
- produktion vindkraft16 000263 6715 3321 023
(16 mkr 2018 avser erhållet vite)
Summa intäkter379 912247 279188 29788 411109 072
Fastighetsutveckling:
- omräkning vid försäljning av hyresrätter100 083329 826130 042
Total summa479 995577 105318 33988 411109 072
Resultat efter finansiella poster:
- fastighetsutveckling56 44394 52254 36629 3322 594
- fastighetsförvaltning (inkl nedskrivning av fastighet 0,5 mkr (20 mkr år 2017))3 833-17 8982 0043 508433
- produktion vindkraft-3114-23901 0283 002723
- avskrivning goodwill-4020-4020−4 020−4 020−4 020
- värdepappersrörelse-20191609−1 012−4 819−2 944
- övrigt00−1 441−1 736−5 100
Summa51 12371 82350 92525 267-8 314
Balansomslutning985 367748 587644 444429 787408 053
Redovisat eget kapital361 907317 293250 338216 378196 781
Antal anställda (st)14131097
Soliditet (%)3742395048
MODERBOLAGET (TKR)20182017201620152014
Nettoomsättning070257 2226 4686 494
Resultat efter finansiella poster-2 19012 8262 65716 918-7 039
Balansomslutning248 286257 317216 905228 409265 294
Soliditet (%)85,085,299,299,781,7
KONCERNEN (TKR)20182017201620152014
Omsättning i projektutvecklingsverksamheten:
- fastighetsutveckling bostadsrättsprojekt327 818230 241172 56566 91092 226
- hyresintäkter och övriga rörelseintäkter36 09417 01212 06116 16915 823
- produktion vindkraft16 000263 6715 3321 023
(16 mkr 2018 avser erhållet vite)
Summa intäkter379 912247 279188 29788 411109 072
Fastighetsutveckling:
- omräkning vid försäljning av hyresrätter100 083329 826130 042
Total summa479 995577 105318 33988 411109 072
Resultat efter finansiella poster:
- fastighetsutveckling56 44394 52254 36629 3322 594
- fastighetsförvaltning (inkl nedskrivning av fastighet 0,5 mkr (20 mkr år 2017))3 833-17 8982 0043 508433
- produktion vindkraft-3114-23901 0283 002723
- avskrivning goodwill-4020-4020−4 020−4 020−4 020
- värdepappersrörelse-20191609−1 012−4 819−2 944
- övrigt00−1 441−1 736−5 100
Summa51 12371 82350 92525 267-8 314
Balansomslutning985 367748 587644 444429 787408 053
Redovisat eget kapital361 907317 293250 338216 378196 781
Antal anställda (st)14131097
Soliditet (%)3742395048
MODERBOLAGET (TKR)20182017201620152014
Nettoomsättning070257 2226 4686 494
Resultat efter finansiella poster-2 19012 8262 65716 918-7 039
Balansomslutning248 286257 317216 905228 409265 294
Soliditet (%)85,085,299,299,781,7