Flerårsjämförelse

För många av våra partners är Flerårsjämförelsen viktig. Här nedan kan du läsa vår senaste.

Vill du läsa de tidigare flerårsjämförelser finns dessa i våra årsredovisningar.

Nettoomsättning (belopp i tkr)201820172016201520142013*2012*
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**00000776 1441 096 746
- fastighetsutveckling363 912247 253184 62683 079108 048237 99530 625
- produktion vindkraft16 000263 6715 3321 023
- värdepappersrörelse0000000
Summa379 912247 279188 29788 411109 0711 014 0991 127 371
Resultat efter finansiella poster
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**0000019 33750 653
- fastighetsutveckling60 27676 62456 37032 8403 02735 34927 094
- produktion vindkraft-3114-23901 0283 00272300
- avskrivning goodwill-4020-4020−4 020−4 020−4 020−4 527−10 010
- försäljning andelar koncernföretag0000078 080132 483
- värdepappersrörelse-20191609−1 012−4 819−2 9441 1650
- övrigt00−1 441−1 736−5 100−6 593−4 088
Summa51 12371 82350 92525 267-8 314122 811196 132
Balansomslutning985 367748 587644 444429 787408 053452 111895 088
Redovisat eget kapital361 907317 293250 338216 378196 781230 153262 711
Antal anställda***1413109799141
Soliditet %37423950485129
Nettoomsättning (belopp i tkr)201820172016201520142013*2012*
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**00000776 1441 096 746
- fastighetsutveckling363 912247 253184 62683 079108 048237 99530 625
- produktion vindkraft16 000263 6715 3321 023
- värdepappersrörelse0000000
Summa379 912247 279188 29788 411109 0711 014 0991 127 371
Resultat efter finansiella poster
- entreprenadrörelsen (2013, 8 mån)**0000019 33750 653
- fastighetsutveckling60 27676 62456 37032 8403 02735 34927 094
- produktion vindkraft-3114-23901 0283 00272300
- avskrivning goodwill-4020-4020−4 020−4 020−4 020−4 527−10 010
- försäljning andelar koncernföretag0000078 080132 483
- värdepappersrörelse-20191609−1 012−4 819−2 9441 1650
- övrigt00−1 441−1 736−5 100−6 593−4 088
Summa51 12371 82350 92525 267-8 314122 811196 132
Balansomslutning985 367748 587644 444429 787408 053452 111895 088
Redovisat eget kapital361 907317 293250 338216 378196 781230 153262 711
Antal anställda***1413109799141
Soliditet %37423950485129