Samarbete med Järngrinden

De hus vi bygger ska kunna erbjuda sunda bostäder och arbetsplatser långt in i framtiden. Därför söker vi gärna samarbete med olika partners för att utveckla både projekten och den egna verksamheten.

Våra partners

Förutom med utvalda projektpartners samarbetar vi med arkitekter och byggentreprenörer som har förmågan att omsätta våra kvalitets- och miljökrav i praktiken. Vi vill att våra projekt skapar spännande avtryck i stadsbilden samtidigt som de lämnar minsta möjliga avtryck i miljön. Geografiskt finns de flesta av våra projekt och samarbetspartners i västra Sverige.

Några samarbetspartners:

Genova Property Group (delägare)

Mjöbäcks Entreprenad
HusArvid
Tornstaden
Cernera
Wästbygg