Borgen

BORGEN Borås

Mellan två äldre byggnader revs ett gammalt hus och gav plats åt Brf Borgen mitt i Borås. Fastigheten rymmer 30 lägenheter och inkluderar även ett parkeringsdäck under mark, vilket gör detta högkvalitativa cityboende än mer bekvämt.

Borgen

ANTAL LÄGENHETER
30 lägenheter

FÄRDIGSTÄLLT
2012

ARKITEKT
QPG Arkitekter

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 50 %
CA Fastigheter 50 %

Högkvalitativt cityboende mitt i Borås

Brf Borgen är ett unikt projekt, ett modernt tillägg i en intressant och levande stadsmiljö, mitt i Borås centrala stadskvarter. Byggnaden kommer dels att komplettera gatufasaderna mot Lilla Brogatan och bilda fondmotiv mot söder och Nygatan.

Gården kantas av en historisk omgivning och gör den till en intim, avskild och lugn stadsgård med kontakt till gatan genom portlidret. Arkitekturen bygger på klassiska material men med samtida och livfulla fasader.

Utsidan speglar de individuella bostäderna i huset, där varje lägenhet har en egen karaktär, något som gör den speciell och skiljer sig från grannens. I varje bostadsplan har vi eftersträvat att underlätta det sociala umgänget genom tydliga avdelningar för privata ytor.