Eken

EKENBollebygd

Fastigheten Eken i centrala Bollebygd byggdes av Järngrinden i egen regi. Fastigheten rymmer 27 moderna bostadsrätter och kommersiella ytor om 200 kvm.

Eken

ANTAL LÄGENHETER
27 lägenheter

FÄRDIGSTÄLLT
2010

ARKITEKT
QPG Arkitekter

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 100 %