TEGELBRUKET Halmstad

www.tegelbrukethalmstad.se

Gamla Tegelbruket har gett plats för tre nya hus med vardera 16 våningar och 330 lägenheter samt butiker, kaféer och handel, bara 5 minuter från centrala Halmstad. Projektet uppförs i tre etapper med första inflyttning under kvartal 1 2018. Uthyrningen startade i maj 2017 och alla lägenheter i hus A är uthyrda.

tegelbruket-02

ANTAL LÄGENHETER
330

STATUS
Hus A Uthyrt
Hus B uthyrning startar vintern 2017/2018
Hus C uthyrning startar våren 2018

ARKITEKT
Semrén och Månsson

PROJEKTÄGARE
Järngrinden 100 %

För att hantera vår uthyrning har vi tecknat ett samarbetsavtal med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Halmstad. Här kommer Jonas Johnsson att ha huvudansvaret för uthyrningen av lägenheterna på Tegelbruket.

intressenamalan 12
mobilanpassad