TEGELBRUKET

HALMSTAD

Gamla Tegelbruket har gett plats för tre nya hus med vardera 16 våningar och 330 lägenheter samt handel och förskola bara 5 minuter från centrala Halmstad. Projektet uppförs i tre etapper med första inflyttning under kvartal 1 2018. Uthyrningen av hus A startade i maj 2017 och alla lägenheter är uthyrda, inflyttning sker under April månad. Uthyrningen av hus B pågår.

Fakta

Webbplats: tegelbrukethalmstad.se
Adress: Sperlingsholmsvägen 35
Antal Lägenheter: 330 hyresrätter
Projektägare: Järngrinden 100 %
Arkitekt: Semrén och Månsson
Status hus A: Uthyrt
Status hus B: Uthyrning pågår
Status hus C: Uthyrning startar hösten 2018