Nyhet,
Pressmeddelande,

Gekås förvärvar Tegelbruket av Järngrinden

På det gamla tegelbruksområdet i Slottsmöllan vid norra infarten till Halmstad byggstartade 2016 Järngrinden Projektutveckling 330 hyresrätter.
Bostadsområdet Tegelbruket består av tre byggnader på vardera 16 våningar, tillsammans med handelsytor för gym och dagligvaruhandel samt en förskola.

Bostäderna färdigställdes 2019.

Gekås förvärvar bostäderna i projektet för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 735 Mkr av Järngrinden. Tillträdet skedde i april 2019 och blev därmed Järngrindens största försäljning.

– Vi är självklart glada över att få en ägare som Gekås till hyresrätterna. Gekås får en mycket fin produkt att lägga till i sin fastighetsportfölj, säger Tobias Johannesson, vice VD Järngrinden Projektutveckling AB som också har varit ansvarig för projektet.
Som totalentreprenör för projektet utsågs Tornstaden att genomföra byggnationen, vilka är en partner Järngrinden har ett mycket bra samarbete med. Resultatet av Tegelbruket är ett fint kvitto som bekräftar detta, fortsätter Tobias.

– I och med förvärvet av Tegelbruket så får Gekås en sammanhållen stor och effektiv förvaltningsenhet med 330 hyresrätter i en fin miljö att lägga till vårt fastighetsbestånd, säger Boris Lennerhov, VD Gekås.

Tegelbruket förvaltas sedan avyttringen av Riksbyggen på uppdrag av Gekås.

För mer information, kontakta Järngrinden AB, Tobias Johannesson, vice VD, tel. 033-722 57 08, tobias.johannesson@jarngrinden.se.

Se fler