Nyhet,
Pressmeddelande,

JÄRNGRINDEN FÅR GENOVA SOM DELÄGARE

Genova Property Group AB (publ) förvärvar 50 procent av aktierna i fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden AB för 562,5 Mkr, varav 275 Mkr erläggs genom ett kapitaltillskott i form av en nyemission i Järngrinden och 287,5 Mkr i form av direktförvärv av befintliga aktier från Järngrindens ägare Patrik Ivarson, inklusive två köpoptioner att förvärva ytterligare 50 procent av aktierna inom fem respektive sju år.

Ägandet i Järngrinden kommer från och med fjärde kvartalet 2021 att redovisas i Genovas koncernräkenskaper som ett intressebolag.

– Vi har haft ett gott samarbete med Genova sedan många år tillbaka och känner varandra väl vilket gör att det känns både roligt och tryggt att öka takten och omfattningen i verksamheten tillsammans med dem. Det är med stor energi som jag kommer att fortsätta att bidra till den fortsatta utvecklingen av Järngrinden när vi nu går in i en ny expansiv fas, säger Patrik Ivarson, VD för Järngrinden.

Med Genovas kapitaltillskott skapas förutsättningar för Järngrinden att skala upp ambitionerna och takten inom projektutvecklingen genom en kombination av kapital och Järngrindens organisation och dess marknadskännedom. Härigenom skapas förutsättningar att öka framför allt andelen hyresbostäder som utvecklas för egen långsiktig förvaltning. Järngrinden arbetar med Fastighetsutveckling och förvaltning av moderna och attraktiva fastigheter i bra lägen – huvudsakligen bostäder men också kommersiella fastigheter. Vårt mål är att med ett personligt engagemang. Ödmjukt förhållningssätt och stort samhällsansvar skapa vackra, funktionella byggnader med god arkitektur.
Genom förvärvet etablerar sig Genova som en relevant aktör i Västsverige, inklusive Göteborgsregionen, och får en väl fungerande plattform med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i Västsverige.

– Genova gör genom den här affären en strategisk etablering i Västsverige som kompletterar våra huvudmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Jag och Genovas grundare känner Patrik Ivarson och Järngrinden sedan lång tid tillbaka och vi delar värderingar och framtidsambitioner. Genom förvärvet skapar Genova en plattform för tillväxt i Västsverige och förutsättningar för Järngrinden att öka tillväxttakten, säger Michael Moschewitz, VD för Genova.

Säljarens rådgivare i transaktionen har varit Catella Corporate Finance samt Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Patrik Ivarson, telefon 070-659 23 53, patrik.ivarson@jarngrinden.se
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Se fler