Nyhet,

JÄRNGRINDEN FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET I BORÅS

Järngrinden har förvärvat och tillträtt förvaltningsfastigheten Borås Byttorpshörn 2 av Ella Fastigheter AB genom en så kallad Off market-affär i början av juli.

Fastigheten är belägen på Getängen i Borås vilket är ett framtida utvecklingsområde för bl.a. bostäder. 

Fastighetens tomtareal omfattar 4994 kvadratmeter varav uthyrningsbar area på 1452 kvadratmeter som hyrs av Dahl Sverige AB, ledande VVS-grossist i Sverige.

Se fler