Nyhet,
Pressmeddelande,

Järngrinden och Mjöbäcks vinner markanvisning i Varberg

I slutet av augusti fattade kommunstyrelsen beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas att få bygga i Västerport – den nya stadsdelen som ska växa fram i Varberg.

Järngrinden är en av aktörerna som vunnit del i markanvisningen, tillsammans med Mjöbäcks.

– Att vi får ytterligare förtroende i Varberg känns så klart extra roligt. Det är en stad vi har lärt känna väl, har en fin historik med och som betyder mycket för oss. Västerport har en stor potential och kommer bli ett spännande kvarter i staden, säger Tobias Johannesson, vVD på Järngrinden.

Markanvisningstävlingen har pågått sedan april i år då 20 förslag lämnades in för att tävla om sex kvarter, uppdelade i 12 lotter. Tävlingsbidragen har sedan bedömts av en jury. 

Juryns ordförande stadsarkitekt Maria Söderlund är mycket nöjd med tävlingens utfall:
– Det är genomgående väl genomarbetade och kreativa förslag med många inspirerande lösningar när det gäller funktion och gestaltning. Byggaktörerna har lagt ner ett stort arbete, säger hon.
– Det märks att det finns en vilja hos aktörerna att vara med och skapa en hållbar stadsdel, att tänka på helheten och inte bara fokusera på sin egen del. Vi har också fått en stor variation i gestaltningen: här finns allt från klassisk till framåtblickande arkitektur.

Totalt är det 500 nya bostäder som ska byggas på tolv så kallade lotter. Järngrinden är tillsammans med Mjöbäcks tilldelad den lott som är markerad som nr 10 med plan för cirka 50-60 lägenheter. Bidragets utformning är framtaget i samarbete med arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky och fick följande motivering av juryn:

”Förslaget har en stark gestaltning som vågar och sticker ut. En stark struktur som signalerar och tar plats i stadsrummet. Materialvalet är korslimmat trä och stål och formspråket anspelar på fartyg eller havsanknutna konstruktioner. Förslaget har ett välutvecklat hållbarhetskoncept som genomsyrar hela förslaget i allt från genomtänkta materialval och livscykelperspektiv till dagsljus och mikroklimat. Man har också många initiativ för hållbar livsstil och digitala lösningar samt konkreta idéer kring innovativt arbetssätt. 
FYR är ett kraftfullt och spännande förslag som kräver sitt utrymme, och det har en stark och väl genomtänkt hållbarhetsprofil. Det arkitektoniska uttrycket är särpräglat samtidigt som det anspelar starkt på maritima teman. FYR kommer att vara ett av flera dragplåster i det kommande Västerport.” 

Nu kommer en samverkansprocess påbörjas. Dels mellan kommunen och de vinnande aktörerna samt mellan de aktörer som ska medverka i kvarteret.

Om Västerport

Västerports unika läge innebär att det kommer bli mer av allt som så många älskar med Varberg: mer strandpromenad, mer kontakt med havet, mer mötesplatser och fler områden med vacker bebyggelse där olika sorters människor tycker om att vara. Västerport ska bli en stadsdel för alla. Därför läggs extra omsorg om de offentliga miljöerna. Det nya kajstråket, parken, torget och gatorna kommer tillhöra alla Varbergsbor, precis som Strandpromenaden och området kring gästhamn och fästning gör idag.

Är du intresserad av att bo i Västerport och få mer information om projektet kan du lämna din intresseanmälan här.

På Varbergs kommuns hemsida finns mer att läsa om projektet.

Se fler