Nyhet,

Järngrinden tilldelas markanvisning i Högasten, Helsingborg

Järngrinden har tillsammans med Mjöbäcks och Strandlyckan Invest vunnit en markanvisningstävling för Kvarteret Ankan i Helsingborg.

Några kilometer söder om Helsingborg centrum planerar kommunen en förtätning i stadsdelen Högasten. Området ligger med närhet till Råås vackra småbåtshamn och badstrand, större livsmedelsaffär samt Hedens idrottsplats med idrottshall för olika idrottsaktiviteter.

Det vinnande förslaget har utvecklats i samarbete med Arkitekterna Krook & Tjäder.

Kvarteret Ankan knyter an och tar avstamp i Högastens byggnadstradition och karaktär.
Stora delar av fastigheterna gestaltas i gårdsmiljö för att skapa en levande och grön oas i kvarterets hjärta. Utformningen uppmuntrar till inkludering och möjliggör generationsboende. Utöver bostäderna planeras gemensamma lokaler med faciliteter som festlokaler och lekrum, verkstad och hobbyrum samt gästboende för övernattande gäster.

Utdrag ur Juryns motivering ”Det vinnande förslaget har tagit med sig de goda kvaliteter som redovisades i prekvalificeringen och har integrerat dem i ett starkt projekt. Anbudet redovisar en intressant lösning med variationsrik gestaltning med brutna bostadsvolymer. Fasadmaterialet av trä skapar ett livfullt inslag i stadsbilden. Det skapas ett väl gestaltat och charmigt kvarter som knyter an till den mänskliga skalan och områdets karaktär.

Projektet visar en rimlig exploateringsgrad och antal lägenheter. Man tänker sig staplade radhus med lägenheter i bottenplan, fördelade på totalt 53 bostäder, med bostadsrätt som upplåtelseform.

I förslaget lyfts flera gröna och hållbara värden fram, så som solceller, laddstolpar för fordon, öppen dagvattenhantering samt gröna tak. Den genomgående träkonstruktionen ger minskat klimatavtryck”.

För mer information kontakta:
Tobias Johannesson, vVD Järngrinden Projektutveckling ABTel: 033-722 57 08, mail: tobias.johannesson@jarngrinden.se

Se fler