Nyhet,

JÄRNGRINDEN UPPLÅTER UTBILDNINGSYTOR ÅT KUNSKAPSCOMPANIET

Kunskapscompaniet har fått i uppdrag av Borås Stad att, inom ramen för Komvux, genomföra yrkesutbildningar inom Bygg och anläggning samt Fordon och transport och kommer från januari 2023 att vara verksamma i Järngrindens fastighet på Varbergsvägen 34 på Göta i Borås.

Fastigheten på Varbergsgatan 34 har tidigare nyttjats av gymnasieverksamhet och bilverkstad, vilket gör detta till en perfekt matchning. Kunskapscompaniet får här tillgång till utbildningsytor i form av både klassrum och verkstad. 

– Våra utbildningslokaler på Varbergsvägen 34 kommer ge goda förutsättningar för Kunskapscompaniets verksamhet och vi välkomnar dem varmt till Borås, säger Martin Fritzell, Affärsutvecklare, Järngrinden Fastighets AB.

Kunskapscompaniet flyttar in på en yta om totalt 1209 kvm som kommer användas för yrkesinriktad utbildning för vuxna. Bolaget Kunskapscompaniet Ankaret AB ingår sedan 2020 i utbildningskoncernen Watma Education och är etablerade i flera städer runt om i landet, med ett starkt fäste i Mälardalen. 

– Vi är glada över att ha hittat en bra lokal från vilken vi har möjlighet att bidra till tillväxt i regionen genom att utbilda den kompetens som behövs på arbetsmarknaden, säger Robert Lagerström, verksamhetschef, Kunskapscompaniet i Borås.

Croisette har varit rådgivare i uthyrningen av ytorna på Varbergsvägen 34 i Borås.

Se fler