om-jarngrinden-03

Om Järngrinden

Järngrinden arbetar med utveckling av moderna och attraktiva fastigheter i bra lägen – huvudsakligen bostäder men också kommersiella fastigheter. Med ett personligt engagemang och samhällsansvar skapar vi vackra, funktionella byggnader med god arkitektur. Projekten drivs på egen hand eller tillsammans med partners.

Vi driver hela processen

Vi jobbar aktivt för att utveckla nya och kreativa lösningar för våra projekt. Med sann entreprenörsanda tar vi ansvar för hela kedjan från markköp, plan- och tillståndsprocess och projektering till byggande och försäljning.

I rätt lägen

Mark i rätt lägen är en förutsättning för lyckade fastighetsprojekt, därför håller vi alltid ögonen öppna efter nya intressanta förvärv oavsett om det gäller råmark, detaljplanelagda fastigheter eller fastigheter med pågående verksamhet.

om-jarngrinden-02
fastighetsutveckling-01