Balsampoppeln/Vägtornet

Järngrinden har förvärvat fastigheten som ligger i ett område som ingår i Borås stads projekt ”Mer stad längs Viskan”. Målet är att det skall byggas 7-8000 nya bostädet längs hela ån Viskans sträckning genom Borås – från Knalleland till Gässlösa fram till 2035.

”Beijerfastigheten” som den kallas, ligger i direkt anslutning till Viskan, varför ett attraktivt ovh vattennära boende och företagande kan utvecklas här.

Område Borås
Kommersiella ytor 8500 kvm
Status Förvaltning
Typ Butik, Lokal
Projektägare Järngrinden 50% Tornstaden 50%
Balsampoppeln/Vägtornet

Ålandsgatan 3, 50441 BORÅS