Hagtornen 10

Fastigheten som ligger i stadsdelen Göta i Borås, är i anslutning till Syrenen 2 och Syrenen 6 vilka ägs av Järngrinden sedan tidigare. Sammanslaget har Järngrinden ca 23 000 m2 i sammanhängande markareal, strategiskt belägen i stadsdelen och kommunens uttalade urbana stråk för bl.a. bostadsexploatering.

Område Borås
Kommersiella ytor 11 400 kvm
Status Förvaltning
Typ Kontor, Lager, Lokal
Projektägare Järngrinden 100%
Hagtornen 10

Varbergsvägen 38, 504 30 Borås, Sverige