Minerva

Kvarteret Minerva är ett av få kvarvarande trähus i centrala Borås (fasaden mot bl.a Stora Borgatan) som är byggt i den så kallade Karl Johanstilen. Fastigheten har genomgått en totalrenovering med bibehållen exteriör.

I fastigheten, som ligger utmed Borås shoppingstråk finns butiksytor, kontorsytor, restaurang och nagelsalong.

Område Borås
Kommersiella ytor 900 kvm
Status Förvaltning
Typ Butik, Kontor
Projektägare Järngrinden 100%
Minerva

10 Hallbergsgatan, Borås