Syrenen 6

Under hösten 2018 förvärvades fastigheten Syrenen 6 som ligger i stadsdelen Göta i Borås.
Idag används fastighetens ytor huvudsakligen till butik, kontor och lager.

Område Borås
Kommersiella ytor 2520 m2
Status Förvaltning
Typ Butik, Lager
Projektägare Järngrinden
Syrenen 6

Varbergsvägen 48, 504 30 Borås, Sverige