Nyhet,
Pressmeddelande,

Saturnus 14 förvärvas av Offentliga Hus

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Järngrinden Fastighets AB om förvärv av fastigheten Borås Saturnus 14. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 42 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 188 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 1 april 2020.

Den uthyrningsbara ytan på fastigheten uppgår till drygt 9 000 kvadratmeter och består av lokaler för kontor och vård. Fastigheten är upplåten till offentlig verksamhet, där de största hyresgästerna är Västra Götalandsregionen och Borås Stad. Årshyresvärdet uppgår till cirka 12 miljoner kronor.

”Fastigheten Saturnus 14, centralt belägen med offentlig verksamhet i en regionsstad med stark tillväxt, blir ett ypperligt komplement till bolagets fastighetsportfölj. Att som nytillträdd VD för Offentliga Hus göra ett första förvärv som uppfyller alla våra investeringskriterier gläder mig mycket”, kommenterar Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus.

”Förvärvet av denna samhällsfastighet stärker vårt kluster i en kommun där vi sedan tidigare är fastighetsägare och den kommer generera stabila kassaflöden under många år framöver”, kommenterar Johan Bråkenhielm, Fastighets och Transaktionschef på Offentliga Hus.  

”Vi är nöjda med att ha genomfört den här affären med Offentliga Hus. Saturnus 14 är en fin samhällsfastighet i absolut bästa läge i Borås, varför det är med blandade känslor vi säljer, men det passar oss ändå bra, då vårt huvudsakliga fokus är bostäder och bostadsutveckling”, säger Järngrindens VD Patrik Ivarson.

Colliers har varit parternas rådgivare i denna transaktion.

Vid frågor kontakta Patrik Ivarson på tel 033-722 57 06

Se fler